VRAGEN OVER VLOERVERWARMING

Kun je parket combineren met vloerverwarming?
Ja, mits het parket hiertoe geschikt is, dan is het te combineren met vloerverwarming, zowel als bijverwarming als hoofdverwarming.

Welke soorten zijn niet geschikt voor vloerverwarming?
Parket van zacht hout, zoals vuren, berken e.d.

Zijn alle parketproducten even geschikt om op vloerverwarming te plaatsen?
Niet alle parketproducten zijn geschikt. Heel belangrijk is de warmteweerstand. Hoe kleiner de warmteweerstand (Rc waarde), hoe beter. De warmte van de vloerverwarming wordt dan beter doorgegeven. De leverancier van de vloerverwarming en Cock Lamboo Parket houden standaard bij warmteopbrengst-berekeningen voor vloerverwarming in combinatie met parket een Rc-waarde van maximaal 0,13 m² K/W aan voor hoofdverwarming en maximaal 0,16 m² K/W voor bijverwarming bij een aanvoertemperatuur van 40°C.
Zowel tapis- als bourgognevloeren blijven onder bovenstaande waarden en zijn dus uitermate geschikt voor vloerverwarming.

Moet ik als ik parket wil hebben met vloerverwarming als hoofdverwarming toch nog één of meerdere radiatoren bijplaatsen?
In de huidige woningbouw is dit door de goede isolatie meestal niet nodig, maar de leverancier van de vloerverwarming rekent dit graag kosteloos en vrijblijvend voor u uit. Wanneer bekend is voor welk parket u kiest kan leverancier WTH de Rc-waarde opzoeken en een zo nauwkeurig mogelijke berekening maken. Voor meer informatie: www.wth.nl.

Als ik een bestaande vloerverwarming als hoofdverwarming met een tegelvloer heb en ik leg hierover parketvloer, kom ik dan warmte tekort?
Meestal wel, u moet dan vaak een radiator bijplaatsen of wandverwarming toepassen. Ook dit kan worden berekend, mits de gegevens van de reeds aanwezige vloerverwarmingsinstallatie nog voorhanden zijn.

Ik wil geen radiatoren plaatsen om het warmtetekort op te vangen.
Vloerverwarmingleverancier WTH onderzoekt graag voor u de mogelijkheid om het tekort met wandverwarming op te vangen.

Moet het parket op de vloer worden gelijmd?
Voor goede warmteoverdracht is dit het beste. Voor een goed contact met het parket is het wel belangrijk dat de dekvloer vlak is. Spijkeren van parket kan niet in verband met het mogelijk beschadigen van de verwarmingsleidingen in de vloer. Na het voorstrijken van de ondervloer zal het parket door middel van een verlijming op de bestaande anhydriet- en/of zandcementdekvloeren bevestigd moeten worden.

Waaraan moet de dekvloer voldoen?
De vloer moet droog, voldoende vlak en sterk zijn. Als de vloer niet sterk genoeg is komt gelijmd parket los te liggen. Voor het leggen van het parket bij een nieuwe vloer moet de vloerverwarming minimaal twee weken in bedrijf zijn om de vloer voldoende te drogen.

Wat is het opstookprotocol na het plaatsen van de parketvloer?
Tijdens het plaatsen van de vloer moet de afwerkvloer tussen de 15°-18°C te zijn (de temperatuur van het water is dan circa 20°C). Deze temperatuur vervolgens vijf dagen na het leggen aanhouden, waarna een start kan worden gemaakt met het langzaam opvoeren van de temperatuur (5°C per dag) tot u de gewenste of maximaal toelaatbare instroomtemperatuur van het water van 40°C heeft bereikt. Is het stookseizoen voorbij, dan kunt u de temperatuur weer zeer geleidelijk afbouwen.

Hoe zit het met de garanties?
De leverancier van de vloerverwarming geeft daar garantie op en Cock Lamboo Parket geeft garantie op het parket. Hiervoor is het belangrijk om voor het kopen van het parket de voorwaarden waaronder de garanties worden afgegeven op elkaar af te stemmen.
De berekening van de capaciteit moet hier dan op worden afgestemd. Desgewenst overleggen wij met de parketleverancier om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Kan ik ook parket toepassen op een vloerverwarming die ook als koeling dienst doet?
Dat kan. Er moet echter de zekerheid bestaan dat er geen condens onder het parket kan ontstaan. Dit kan worden voorkomen met behulp van een condensvoeler, die de koelinstallatie uitschakelt.


 

Cock Lamboo Parket Hillegom is al meer dan 25 jaar specialist op het gebied van houten vloeren, trappen, ombouwmeubelen en deuren. Ons eigen team van ervaren parketleggers, meubelmakers en timmerlieden staat garant voor een perfecte afwerking van uw waardevolle interieur.